Wat is een schub?

Een schub (spreek uit "sjoep") is een duidelijke toename van nieuwe of hernieuwde MS klachten die tenminste 24 tot 48 uur aanhouden. Er mag geen andere oorzaak voor deze klachten zijn zoals stress, ziekte, koorts of infectie (denk aan een urineweginfectie/ blaasontsteking). Indien vermoeden van een schub bestaat, moet altijd controle van de urine plaats vinden. Deze controle kan gebeuren door de huisarts.

Een urineweginfectie kan namelijk de oorzaak van schubachtige klachten zijn. Indien geen spake van een urineweginfectie is, kan het beste contact worden opgenomen met één van de MS-verpleegkundigen. Patiënten kunnen met haar de klachten bespreken. Zij zal dan adviseren welke acties moeten worden ondernomen.