Home  → Orbis Medisch  → Ziekenhuis  → Opname  → Bezoek en bezoektijden

Bezoektijden

Al het bezoek is welkom in het ziekenhuis. Het vormt voor u een welkome steun en afwisseling. De bezoektijden kunnen echter verschillen per afdeling. In verband met de rust en privacy verzoeken wij uw bezoek zich aan deze bezoektijden te houden.

Wanneer is uw bezoek welkom? 

  • 14.00 tot 16.00 uur
  • 19.00 tot 20.00 uur

Uw zorgbegeleider mag altijd bij u zijn. De zorgbegeleider kan dan niet alleen extra betrokken worden bij uw behandeling, maar ook beter geïnformeerd worden en - desgewenst - eventuele zorgtaken overnemen van de hulpverleners. 

Afwijkende bezoektijden
De afdelingen Intensive Care, Coronary Care Unit (CCU) en de kinderafdelingen hanteren afwijkende bezoekuren. Vraag hiernaar bij de hulpverleners van deze afdelingen.
Informatie voor bezoekers

Uw bezoek maakt gebruik van de hoofdingang aan de Rijksweg Noord of komt binnen via de parkeergarage. In de centrale hal leidt een duidelijke bewegwijzering uw bezoek naar de juiste afdeling.

Waar kan uw bezoek zich melden?
Het is belangrijk dat u het meldpunt van uw verpleegafdeling doorgeeft aan uw bezoekers. Komt uw bezoeker er niet uit, dan kan hij zich wenden tot de gastvrouwen bij de informatiebalies.
Er mogen, bij voorkeur, niet meer dan twee bezoekers tegelijk in uw kamer aanwezig zijn. Zijn er meer personen tijdens het bezoekuur, vraag dan of zij elkaar afwisselen.

Mag u uw kamer verlaten tijdens het bezoekuur?
Als u niet in bed of op de afdeling hoeft te blijven, mag u met uw bezoek naar het Activity Center, het terras of de centrale hal gaan. Informeer altijd de verpleging als u de afdeling verlaat.

Wordt u behandeld tijdens het bezoekuur?
Ook tijdens de bezoektijden kunt u onderzocht, verzorgd of behandeld worden. Is dit het geval, dan wordt uw bezoek verzocht uw kamer te verlaten en op een later tijdstip terug te komen.

Kan uw bezoek overnachten?
Op uw kamer is een slaapbank aanwezig, die ruimte biedt aan één persoon. Blijft een naaste overnachten, geef dit dan even door aan een verpleegkundige op uw afdeling.

Speciaal bezoek
Kerkdorpen en wijken in de Westelijke Mijnstreek hebben vaak een ziekenbezoekvereniging, zoals de Zonnebloem. Leden van deze vereniging bezoeken regelmatig patiënten uit hun dorp of wijk. Mocht u een dergelijk bezoek op prijs stellen, dan dient u dit zelf door te geven aan de betreffende ziekenbezoekvereniging.