Home  → Orbis Medisch  → Ziekenhuis

Het spreekuurcentrum, het verblijf, de opname, bezoek en meer:

Meer informatie over het bezoek aan ons spreekuurcentrum (polibezoek) vindt u terug bij het Opent interne link in huidig vensterhet spreekuurcentrum.

Meer informatie over (de voorbereidingen op) uw verblijf, de opname en bezoektijden vindt u terug bij Opent interne link in huidig vensterOpname.


Uw rekening, de verwijsbrief, passantentarieven, patiëntenservice en meer:

Meer informatie over de verwijsbrief, BSN-registratie en identificatie, uw zorgverzekering en eigen risico, rekeningen, betalingsvoorwaarden, passantentarieven,het inzien van eigen medische gegevens, uw rechten en plichten als patiënt, klachten, de Cliëntenraad en Patiëntenservice, vindt u terug onder de kop: Opent interne link in huidig vensterAlgemene informatie


Patiëntveiligheid, onze keurmerken, het kwaliteitsvenster, de huisregels en meer:

Meer informatie over onze accreditaties en keurmerken, patiëntveiligheid, kwetsbare ouderen, onze huisregels, sterftecijfers, het kwaliteitsvenster en BIG-registratie, vindt u bij Opent interne link in huidig vensterKwaliteitszorg en Veiligheid.

Wilt u uw mening geven over Orbis Medisch Centrum? Klik dan hier!