Home  → Orbis Medisch  → GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

Samen één
Orbis Medisch en Zorgconcern en Atrium Medisch Centrum Parkstad zijn gefuseerd. Vanaf 1 juli 2015 heten wij: Zuyderland.

De nieuwe naam van Orbis Geestelijke Gezondheidszorg is nu
Zuyderland  Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

 

Zuyderland GGZ biedt Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg aan, voor alle leeftijden, in de vorm van ambulante behandeling, deeltijdbehandeling (dagbehandeling) en klinische behandeling. Zuyderland GGZ biedt ook Generalistische Basis GGZ (kort, middel, intensief en chronisch) aan voor volwassenen van 18 jaar en ouder.

 

 

 


Zuyderland GGZ is vanaf oktober 2014 gestart met internetbehandeling. De komende tijd zullen steeds meer Zuyderland GGZ- cliënten gebruik kunnen maken van deze toevoeging aan het behandelaanbod.


Kinderen & Jeugdigen (0 - 18 jaar)

Er zijn veel problemen waar kinderen en ouders gelukkig zelf uit komen, soms met hulp uit de omgeving. Bij de afdeling Kinderen en Jeugdigen van Zuyderland GGZ staat een groot team van deskundigen voor u klaar!
Opent interne link in huidig vensterGa naar de website


Volwassenen

Sommige volwassenen krijgen problemen waardoor psychische klachten kunnen ontstaan, zoals somberheid, angsten of spanningsklachten. Dit kan uw functioneren beïnvloeden op meerdere levensgebieden. Zoals in uw gezin/familie, op uw werk en binnen uw andere sociale contacten en bezigheden. Volwassenenzorg is voor mensen tussen de 18 en 65 jaar met een psychiatrische problematiek.
Opent interne link in huidig vensterGa naar de website


Ouderen (65+)

Sommige ouderen krijgen problemen waardoor psychische klachten kunnen ontstaan, zoals somberheid, angsten, spanningsklachten, vergeetachtigheid of verwardheid. Cliënten die bij ouderenzorg worden aangemeld, zijn cliënten van 65 jaar en ouder met een psychiatrische problematiek of cliënten met geheugenproblemen (als gevolg van het ouder worden).
Opent interne link in huidig vensterGa naar de website


Naastbetrokkenen

Het familiebeleid binnen Zuyderland GGZ is volop in ontwikkeling. Samen met familieleden en cliënten is een traject gestart dat uiteindelijk resulteert in een familiebeleid waarin duidelijk omschreven staat hoe familie en naasten betrokken geholpen dienen te worden bij de behandeling en ondersteuning bij de zorg voor de cliënt.
Opent interne link in huidig vensterLees verder