Home  → Orbis Medisch  → GGZ

Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg

  • Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg voor alle leeftijden, in de vorm van ambulante behandeling, deeltijdbehandeling (dagbehandeling) en klinische behandeling.
  • Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (kort, middel, intensief en chronisch) voor volwassenen van 18 jaar en ouder.

Kind & Adolescent (0 - 23 jaar)

Er zijn veel problemen waar kinderen en adolescenten zelf uitkomen. Soms met hulp van ouders en vrienden. Lukt dit niet dan staan deskundigen van Zuyderland voor je klaar. Zij luisteren naar jouw verhaal. En ze zoeken samen met jou naar oplossingen.

Opent interne link in huidig vensterGa naar de website


Volwassenen

Soms onstaan na een lastige periode in uw leven psychische klachten zoals somberheid, angsten of spanningsklachten. Dit kan uw functioneren beïnvloeden op meerdere levensgebieden. Zoals in uw gezin/familie, op uw werk en binnen uw andere sociale contacten en bezigheden. Volwassenenzorg is voor mensen tussen de 18 en 65 jaar met psychiatrische problematiek.
Opent interne link in huidig vensterGa naar de website


Ouderen (65+)

Sommige ouderen krijgen problemen waardoor psychische klachten kunnen ontstaan, zoals somberheid, angsten, spanningsklachten, vergeetachtigheid of verwardheid. Cliënten die bij ouderenzorg worden aangemeld, zijn cliënten van 65 jaar en ouder met een psychiatrische problematiek of cliënten met geheugenproblemen (als gevolg van het ouder worden).
Opent interne link in huidig vensterGa naar de website


Naastbetrokkenen

Het familiebeleid binnen Zuyderland GGZ is volop in ontwikkeling. Samen met familieleden en cliënten is een traject gestart dat uiteindelijk resulteert in een familiebeleid waarin duidelijk omschreven staat hoe familie en naasten betrokken geholpen dienen te worden bij de behandeling en ondersteuning bij de zorg voor de cliënt.
Opent interne link in huidig vensterLees verder