Home  → Orbis Medisch  → GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

Samen één
Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis Medisch en Zorgconcern zijn gefuseerd. Vanaf nu heten wij: Zuyderland. Orbis Geestelijke Gezondheidszorg heet vanaf 1 juli 2015 Zuyderland  Geestelijke Gezondheidszorg.
N.B. Vooralsnog kunt u voor meer informatie terecht op deze website, waarin de naam Orbis nog niet is aangepast.

 

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg waar voor alle leeftijden ambulante behandeling, deeltijdbehandeling (dagbehandeling) en klinische behandeling aangeboden wordt. Zuyderland GGZ biedt ook Generalistische Basis GGZ aan (kort, middel, intensief en chronisch).


Orbis GGZ is vanaf oktober 2014 gestart met internetbehandeling. De komende tijd zullen steeds meer Orbis GGZ- cliënten gebruik kunnen maken van deze toevoeging aan het behandelaanbod.


Kinderen & Jeugdigen (0 - 18 jaar)

Er zijn veel problemen waar kinderen en ouders gelukkig zelf uit komen, soms met hulp uit de omgeving. Bij de afdeling Kinderen en Jeugdigen van Orbis GGZ staat een groot team van deskundigen voor u klaar!
Opent interne link in huidig vensterGa naar de website


Volwassenen

Sommige volwassenen krijgen problemen waardoor psychische klachten kunnen ontstaan, zoals somberheid, angsten of spanningsklachten. Dit kan uw functioneren beïnvloeden op meerdere levensgebieden. Zoals in uw gezin/familie, op uw werk en binnen uw andere sociale contacten en bezigheden. Volwassenenzorg is voor mensen tussen de 18 en 65 jaar met een psychiatrische problematiek.
Opent interne link in huidig vensterGa naar de website


Ouderen (65+)

Sommige ouderen krijgen problemen waardoor psychische klachten kunnen ontstaan, zoals somberheid, angsten, spanningsklachten, vergeetachtigheid of verwardheid. Cliënten die bij ouderenzorg worden aangemeld, zijn cliënten van 65 jaar en ouder met een psychiatrische problematiek of cliënten met geheugenproblemen (als gevolg van het ouder worden).
Opent interne link in huidig vensterGa naar de website


Naastbetrokkenen

Het familiebeleid binnen Orbis GGZ is volop in ontwikkeling. Samen met familieleden en cliënten is een traject gestart dat uiteindelijk resulteert in een familiebeleid waarin duidelijk omschreven staat hoe familie en naasten betrokken geholpen dienen te worden bij de behandeling en ondersteuning bij de zorg voor de cliënt.
Opent interne link in huidig vensterLees verder