Home  → Orbis Zorg  → Mantelzorg

Mantelzorg

Mensen die dag in dag uit voor een chronisch zieke, een gehandicapt kind of dementerend familielid of vriend(in) zorgen, noemen we mantelzorgers.

Om mantelzorgers te ondersteunen biedt Orbis praktische tips voor mantelzorgers en tal van activiteiten en cursussen, zoals een cursus ziekenverzorging thuis of preventieve ondersteuning voor mantelzorgers van mensen met geestelijke problemen.

Alzheimer Café
Om mantelzorgers van dementerenden te ondersteunen is er het Alzheimer Café en een workshop waarin verschillende manieren worden gepresenteerd om prettig contact te maken met een dierbare. Ook kan de zorg tijdelijk even worden overgenomen, zodat de mantelzorger zelf tot rust kan komen of even weg kan; dat noemen we respijtzorg.

Veelgestelde vragen
Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen m.b.t. mantelzorg. Staat uw vraag hier niet bij, vraag het dan de mantelzorgondersteuner van Orbis Thuis. Bel voor meer informatie: 088 - 458 88 14.

Toon alles / Verberg alles

FAQ uit/inklappen

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie (definitie van Nationale Raad voor de Volksgezondheid). Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen en niet omdat het hun beroep is. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg, bijvoorbeeld de zorg voor een gezond kind.

Mantelzorg en vrijwilligerswerk worden vaak in één adem genoemd. Toch is er een groot verschil. Een mantelzorger groeit meestal langzaam in de zorg voor een partner of ouder. Hij of zij kiest daar niet bewust voor. En de zorg is er altijd, vaak 24 uur per dag. Een vrijwilliger daarentegen kiest bewust voor het ondersteunen bij de zorg voor mensen. Op een vast moment en een afgebakende taak. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Bel voor meer informatie: 088 - 458 88 14

Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Is mantelzorg verplicht?

Mantelzorg is niet verplicht. Van een inwonende, gezonde huisgenoot wordt wel verwacht dat deze de huishoudelijke taken op zich neemt (gebruikelijke zorg). Het maakt daarbij niet uit of deze mantelzorger een baan heeft of niet. Voor persoonlijke verzorging (wassen, aankleden etc.) kan professionele zorg worden aangevraagd (thuiszorg of een persoonsgebonden budget (pgb), indien de zorg langer dan drie maanden nodig is.

Bel voor meer informatie: 088 - 458 88 14

Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Kom ik als mantelzorger ook in aanmerking voor hulp?

Mensen die zelf mantelzorger zijn kunnen extra hulp nodig hebben. Hun mantelzorgtaken voor een zieke kunnen worden verlicht door het inschakelen van een vrijwilliger of betaalde zorg.

Bel voor meer informatie: 088 - 458 88 14

Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Wat te doen als de belasting van de mantelzorger te hoog wordt?

U kunt bij een mantelzorgondersteuner van Orbis navraag doen naar de mogelijkheden tot ondersteuning van uw taken:

 • Misschien kan het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek u helpen bij het zoeken naar oplossingen,
 • Of misschien kan Streekzorg Westelijke Mijnstreek (een initiatief van samenwerkende gemeentes en vrijwilligersorganisaties) helpen
 • Er kan ook gekeken worden of er mogelijkheden voor dagopvang voor de cliënt zijn.
 • U zou kunnen deelnemen aan een van de cursussen die worden aangeboden voor mantelzorgers.

Hier is meer informatie over te vinden op www.orbisconcern.nl/mantelzorg, of bel voor meer informatie een van de Mantelzorgondersteuners van Orbis : 088 - 458 88 14.

Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Waar kan ik terecht voor meer informatie en hulp?

 • Mantelzorglijn:

De Mantelzorglijn geeft informatie, bespreekt uw situatie en knelpunten, biedt een luisterend oor en heeft veel praktisch voorlichtingsmateriaal. Bel op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur, tel. 0900 . 20 20 496 (€0,10 p/m). Of mail naar mantelzorglijn@mezzo.nl.

 • Sociaal Juridische Dienstverlening

Voor advies aan mantelzorgers over wet- en regelgeving (indicatiestelling, belastingen, persoonsgebonden budget, zorgverlof). Ook voor hulp bij het opstellen van bezwaarschriften, schrijven van brieven aan instanties, bemiddeling tussen mantelzorger en organisaties. Bel op werkdagen: 030-659 22 22 (tussen 9.30 en 12.00) of mail: wegwijzer@mezzo.nl.

 • www.mezzo.nl

Voor onder meer informatie over hulpmiddelen, hulp aanvragen, woningaanpassingen en mantelzorgmakelaars.

 • Steunpunten Mantelzorg Westelijke Mijnstreek

Bij Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek (www.piw.nl) kunt u als mantelzorger terecht voor lotgenotencontact, bijeenkomsten en cursussen. Ook voor een luisterend oor kunt u bij een steunpunt terecht.

 • Persoonlijke hulpmiddelen

Mantelzorgers verrichten vaak fysiek zwaar werk. Hulpmiddelen kunnen dan niet alleen voor de hulpvrager maar ook voor de mantelzorger een goede oplossing zijn. Bijvoorbeeld; medicijndoosjes, een hulpmiddel om makkelijker steunkousen aan te trekken etc. Wilt u hier meer over weten, vraag dan de mantelzorgondersteuner van Orbis.

Bel voor meer informatie: 088 - 458 88 14

Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Is het mogelijk de financiën door iemand anders te (laten) regelen dan de mantelzorger?

Als u op onderstaande link klikt vindt u informatie over de onderwerpen ‘curatele’, ‘bewindvoering’ en ‘mentorschap’. Het is een brochure van de rijksoverheid die daar meer informatie over geven.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/documenten-enpublicaties/brochures/2010/07/13/curatele-bewind-en-mentorschap.html

Bel voor meer informatie: 088 - 458 88 14

Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Wat is een Mantelzorgcompliment?

Bent u mantelzorger? Dan kunt u in aanmerking komen voor een Mantelzorgcompliment van de overheid. Het Mantelzorgcompliment is een bedrag van € 200 (in 2012 en 2013), waarmee de overheid haar waardering voor het belangrijke werk dat mantelzorgers verrichten laat blijken. Bel voor meer informatie: 088 - 458 88 14

Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Kan ik het Mantelzorgcompliment krijgen?

Om een Mantelzorgcompliment te kunnen ontvangen moet:

 • degene voor wie u zorgt een indicatie hebben voor AWBZ-zorg aan huis (een extramurale indicatie)
 • de indicatie zijn afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of Bureau Jeugdzorg.
 • de indicatie voor minimaal 53 weken (371 dagen) zijn afgegeven

Voldoet degene voor wie u zorgt aan deze criteria? Dan mag degene een keer per jaar aan een persoon een Mantelzorgcompliment geven. De zorgvrager ontvangt hierover automatisch bericht.

Wilt u meer weten over het Mantelzorgcompliment? Kijk dan op de website van de www.SVB.nl. Of neem contact op met de SVB, telefoon: (030) 264 8444, e-mail: mantelzorg@svb.nl

Bel voor meer informatie: 088 - 458 88 14

Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Wat bieden wijksteunpunten voor ouderen?

Gezamenlijk eten, een kopje koffie drinken, bewegen, muziekactiviteiten of het volgen van cursussen. Vaak hebben ouderen die nog zelfstandig wonen behoefte aan ontmoeting, activiteiten of advies. De wijksteunpunten van Orbis De Baenje, Orbis De Kollenberg, Orbis Hoogstaete, Orbis St. Maarten en Orbis De Egthe, Orbis Vastrada en Orbis 't Pejjerhoes kunnen aan deze behoefte voldoen. Door de start van de wijksteunpunten kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam thuis blijven wonen én andere mensen ontmoeten.

In alle zorgcentra van Orbis kunnen de ouderen 's middags de warme maaltijd gebruiken en op verschillende tijdstippen aan activiteiten deelnemen. "De activiteiten variëren van schilderen, handwerken, kienen, yoga, herenfitness, muziekactiviteiten tot het internetcafé waar een compuntercursus kan worden gevolgd," aldus Maya Ploumen, manager intramuraal. "Het aanbod aan activiteiten in de zorgcentra is verschillend. Via flyers en het weekprogramma worden de bezoekers geïnformeerd over de activiteiten. Zo is er onlangs een inloopspreekuur voor hulp bij dementie gestart in drie van de vier zorgcentra".
Meer informatie?
Wilt u meer weten over deelname aan activiteiten en de kosten neem dan contact op met de receptie van de zorgcentra Orbis De Baenje, Orbis De Kollenberg, Orbis Hoogstaete, Orbis St. Maarten en Orbis De Egthe, Orbis Vastrada en Orbis 't Pejjerhoes of kijk op de site van het zorgcentrum via www.orbisthuis.nl

Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Wat houdt het project 'regie bij dementie' in?

Alzheimer Nederland werkt samen met Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg, aan het project ‘regie bij dementie’. Het is een verbetertraject voor dagbehandeling, om de cliënteninbreng te vergroten en de zorg beter te laten aansluiten op de individuele behoeftes van de bezoekers en mantelzorgers. In het traject hebben Alzheimer Nederland en Vilans zeven dagbehandelingen gedurende één jaar ondersteund in het vergroten van de cliënteninbreng. De initiatieven van de dagbehandelingen variëren van een kennismakingsgesprek in de thuissituatie tot een complete verbouwing van sommige locaties. Meer regie bij de cliënt heeft gevolgen voor de rol van zorghulpverleners en de organisatie. Hulpverleners krijgen een coachende rol. Ze geven meer ruimte aan cliënten, zodat ze zelf beslissingen nemen en activiteiten kunnen ontplooien.

Orbis de Egthe in Echt neemt deel aan dit project. Hier worden de mantelzorgers 2 keer per jaar uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek om op de hoogte gehouden te worden van belangrijke zaken binnen de dagbehandeling van hun naaste. Ook is de grote ruimte voor dagbehandeling opgedeeld in 3 kleinere ruimtes. Hierdoor kan er  een breder aanbod aan activiteiten geboden worden en kan beter worden ingespeeld op individuele behoeften. De medewerkers van de dagbehandeling merken dat het tot gevolg heeft dat mensen geconcentreerder bezig zijn omdat ze uitgebreider kunnen kiezen wat ze willen doen en dat maakt de sfeer een stuk rustiger.

Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Wat kan ik als mantelzorger betekenen in het Hospice?

Wanneer u naaste in het Hospice wordt opgenomen, houdt dit niet in dat mantelzorg niet meer mogelijk is. Wanneer u op onderstaande link klikt,  vindt u meer informatie over de rol van mantelzorgers in het Hospice.

www.orbisconcern.nl/orbisthuis/hospice/mantelzorg/

Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Wat zijn signalen van overbelasting bij mantelzorgers?

Om overbelasting bij mantelzorgers te herkennen zijn de volgende signalen van belang:

 • Lichamelijke signalen: slapeloosheid, hoofdpijn, rugpijn en moeheid
 • Praktische signalen: te kort aan kennis en vaardigheden, reistijden en te weinig tijd
 • Psychische signalen: boos en geïrriteerd, geen plezier meer hebben, overal tegen op zien, ongelukkig en alleen voelen en huilen.
Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Wat is handig om te weten bij opname van uw naaste in een zorginstelling?

In een folder van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, zijn een aantal handige tips terug te vinden als u mantelzorger bent van een naaste die wordt opgenomen in een zorginstelling.

www.mezzo.nl/webwinkel/folder_uw_naaste_in_een_zorginstelling/8611

Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Wat is de rol van Orbis in het project Steunpunt Mantelzorg?

Het Steunpunt Mantelzorg is door Partners in Welzijn (PIW) opgezet in de regio Westelijke Mijnstreek in de vorm van een pilot-project waarbij Orbis participeert in de Begeleidingscommissie Steunpunt Mantelzorg. PIW kan cliënten naar Orbis verwijzen ter realisatie van een ingewonnen advies via het Steunpunt Mantelzorg.

Bel voor meer informatie: 088 - 458 88 14

Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Wat doet Orbis voor mantelzorgers van cliënten met geestelijke gezondheidszorgvragen?

Speciaal voor Mantelzorgers van cliënten met geestelijke gezondheidszorgvragen is onderstaand aanbod beschikbaar. Hierover is meer informatie verkrijgbaar via  tel.nr.  088-459 9393.

 • Preventieve ondersteuning GGZ-mantelzorgers (POM)
  Orbis geestelijke Gezonheidszorg participeert in een samenwerkingsverband met het steunpunt Mantelzorg van Partners in Welzijn en het huis voor de Zorg, afdeling mantelzorg. Zij voeren in het kader van Tripool een deels gesubsidieerde pilot uit die gericht is op voorkomen van overbelasting en verminderd welbevinden bij mantelzorgers van cliënten met (ernstige) psychische/psychiatrische klachten middels vroegtijdige signalering van (dreigende) overbelasting van mantelzorgers en op maat toegesneden coaching (verbeteren van kennis, attitude en vaardigheden). De methodiek is gestructureerd in kaart brengen van knelpunten en aandachtspunten bij alle GGZ-mantelzorgers van Orbis Geestelijke Gezondheidszorg. 
   
 • Lotgenotengroep familieleden van mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis
  Dit is een zelfhulpgroep voor mantelzorgers.  
   
 • Een eigen leven
  Cursus voor partners, familieleden en naastbetrokkenen van mensen met ernstige psychische/psychiatrische problemen. 
   
 • Ondersteuningsgroep voor familieleden van dementerenden
  Psycho- educatieve groep voor mantelzorgers van dementerenden 
   
 • Gespreksgroep voor partners van jong-dementerenden
  Lotgenoten-gesprekgroep 
   
 • Omgaan met mensen met een depressie
  Cursus voor partners, familieleden en andere betrokkenen van clienten met een depressie 
   
 • Waar ligt de grens?
  Cursus voor volwassenen die (een) ouder(s) hebben met ernstige psychiatrische en/of persoonlijkheidsproblematiek en relatie tussen ouder/kind hierdoor moeizaam verloopt
 • Jaarlijkse voorlichtingsbijeenkomst
  Op de jaarlijkse Dag voor de Geestelijke Gezondheidszorg, werkt Orbis mee aan een grote voorlichtingsbijeenkomst, met de bibliotheek, GGD en passende cliëntorganisatie. Er wordt jaarlijks een ander thema uitgelicht. 
   
 • Mantelzorg in balans
  Cursus voor mantelzorgers die structureel zorg verlenen aan hun hulpbehoevende ouder én die daarbij een hoge subjectieve belasting ervaren.
Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Mijn partner van 62 heeft dementie, zijn hier ook mogelijkheden voor in deze regio?

Ja, Orbis heeft een aantal woningen in Geleen-Zuid voor jongdementerenden. Deze zijn in september 2012 in gebruik genomen. De woningen zijn erop gericht om de bewoners te stimuleren om te bewegen en waarbij samen activiteiten worden ondernomen die een associatie hebben met arbeidsparticipatie en deelname aan de maatschappij. Het personeel van de dagvoorziening en de woningen is specifiek opgeleid en deskundig voor begeleiding van mensen met dementie voor hun 65 e en het ondersteunen van de mantelzorgers van deze doelgroep.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer H. Giesbers Tel: 088-458.88.46

Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Waar kan ik meer informatie krijgen over ziektes die te maken hebben met het ouder wordende brein?

De afdeling neurologie organiseert informatieve bijeenkomsten, de 'Dialogen rond het brein'. Tijdens de  bijeenkomsten wordt gesproken over ziektebeelden waarbij het ouder wordende brein een hoofdrol speelt. Tijdens de bijeenkomsten ontmoeten patiënten, mantelzorgers, professionals en andere geïnteresseerden elkaar.

Voor meer informatie: www.orbisconcern.nl/omc/spreekuurafdelingen/dialogenrondhetbrein/

Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Waar kan ik meer informatie krijgen over cursussen aangeboden door GGZ?

Medewerkers van Orbis Geestelijke Gezondheidszorg organiseren informatieve bijeenkomsten, cursussen en therapieën voor mantelzorgers. Klik hieronder op de link om de brochures te downloaden.

Voor meer informatie:

www.orbisconcern.nl/orbisgeestelijkegezondheidszorg/ouderen/cursussengroepen/

Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Waar kan ik met iemand mijn vragen bespreken?

De mantelzorgondersteuners van Orbis Thuis houden in ieder zorgcentrum een inloopspreekuur voor mantelzorgers. Hier kunt u terecht met uw vragen en ze bieden u een luisterend oor.
In onderstaand overzicht is te zien in welke zorgcentra, op welk tijdstip een inloopspreekuur georganiseerd wordt.     

 • Orbis De Egthe; Even weken: Woensdag 12.00-13.00 uur (L. de Lange)
 • Orbis Vastrada; Iedere Woensdag 14.00-15.00 uur (L. de Lange)  
 • Orbis St. Jansgeleen; Oneven weken: Donderdag 14.30-15.30 uur (H. Giesbers)
 • Orbis St. Odilia; Even weken: Donderdag 14.30-15.30 uur (H. van Mulken)
 • Orbis De Baenje; Woensdag 14.00-16.00 uur (C. Claessen)
 • Orbis De Kollenberg; Vrijdag 13.00 – 15.00 uur (C. Claessen)
 • Orbis Aldenhof; week 1 en 3 van de maand: dinsdag 14.00-15.00 uur (M. Hees)
 • Orbis Hoogstaete; week 2 en 4 van de maand: dinsdag 14.00-15.00 uur (M. Hees)
 • Orbis Lemborgh; dinsdag 14.00 - 15.00 uur (P. Meeuws)

Mocht u graag een mantelzorgondersteuner spreken van een locatie waar nog geen vast inloopspreekuur wordt georganiseerd, maak dit dan kenbaar bij de receptie of bel met het onderstaande telefoonnummer.

Bel voor meer informatie:  088 - 458 88 14

Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Wat is een vertegenwoordiger?

De cliënt wordt verzocht een vertegenwoordiger aan te wijzen die in hun plaats beslissingen neemt over de behandeling en verzorging op het moment dat de cliënt deze beslissingen niet meer zelf kan nemen. Dit kan een partner zijn, een familielid of een goede bekende. De vertegenwoordiger zal goed geïnformeerd worden over cliënt en zijn of haar gezondheidstoestand om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Moet ik een eigen bijdragen betalen voor de zorg die ik krijg?

Het kan voorkomen dat u een eigen bijdragen moet betalen voor de zorg die u ontvangt. Het CAK geeft hier meer informatie over en heeft ook een folder ontwikkeld. Er bestaat informatie voor ‘Zorg zonder verblijf en WMO’ en ‘Zorg met verblijf’. Als u op onderstaande link klikt kunt u informatie krijgen over de eigen bijdrage bij ‘zorg met verblijf’.

www.hetcak.nl/smartsite.dws

Als u op onderstaande link klikt kunt u informatie krijgen over de eigen bijdrage bij ‘zorg zonder verblijf en WMO’.

www.hetcak.nl/smartsite.dws

Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Wat is het Alzheimer Café?

Het Alzheimer Café in Zorgcentrum Orbis De Baenje en in Zorgcentrum Orbis De Egthe is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden, maar ook hulpverleners en andere belangstellenden. Orbis faciliteert deze bijeenkomsten en levert er een bijdrage aan. De regionale Alzheimer vereniging is de organisator. 

Bel voor meer informatie: 088 - 458 88 14

Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Wat voor cursussen en advies biedt Orbis voor Mantelzorgers?

Orbis biedt verschillende cursussen voor Mantelzorgers:

 • Cursus praktische tips voor Mantelzorgers

Deze cursus geeft mantelzorgers de gelegenheid om te oefenen met verplaatsingstechnieken van een zieke. Hierbij wordt hun het gebruik van verschillende til-, verplaatsingstechnieken en hulpmiddelen geleerd. 

Bel voor meer informatie: 088 - 458 88 14

 • Versterkend bewegen

Dit is een bewegings- / sportvoorziening voor mensen met (beginnende) dementie onder begeleiding van een fysiotherapeut. In drie zorgcentra is een ruimte beschikbaar met materialen en apparaten waar 10 mensen met dementie een gericht bewegingsprogramma aangeboden wordt. Onderzoek wijst namelijk uit dat bewegen een heilzaam effect heeft op zowel het geheugen als het lichamelijk welbevinden. Desgewenst kan de mantelzorger in dezelfde tijd/ locatie deelnemen aan een ondersteuningsprogramma voor zichzelf. Het leren omgaan met iemand met dementie, het vergroten van de eigen draagkracht en verlagen van de draaglast vormen belangrijke thema's daarin.

Er zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden aan de programma's.

Meer informatie of aanmelden kan bij: Henry Dols, Orbis Thuis, h.dols@orbisconcern.nl

 • Video-begeleiding mantelzorgers

Het omgaan met een dierbare die aan dementie lijdt, is vaak lastig. Iemand verandert bijvoorbeeld qua karakter en heeft geleidelijk aan een andere rol in het gezin. Dat is een verliessituatie die moeilijk kan zijn en tot zorglijke situaties leiden.

Er zijn enkele verzorgenden van Orbis Thuis geschoold in het thuis begeleiden van mantelzorgers in de omgang met (probleem)gedrag van een dierbare met dementie. Door het maken van video-opnames van situaties thuis, wordt teruggekeken hoe de omgang met elkaar verloopt en waar kansen liggen om beter met de situatie om te gaan. De verzorgende zal de mantelzorger handreikingen geven om bijvoorbeeld onrust te voorkomen, agressie te hanteren en conflicten te vermijden.

Meer informatie of aanmelding kan bij: Rudi Stams, Orbis Thuis, r.stams@orbisconcern.nl

 •  Cursus ziekenverzorging thuis

Deze cursus geeft mantelzorgers de gelegenheid om basiskennis op te doen rond het verzorgen van een zieke thuis. 

Bel voor meer informatie: 088 - 458 88 14

 • Advies en instructie

Orbis levert diverse eerstelijns therapieën zoals fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Dit betekent concreet dat, naast de cliënt, ook de mantelzorger in de thuissituatie hierop een beroep kan doen.

Bel voor meer informatie: 088 - 458 88 14

Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Wat is respijtzorg?

Respijtzorg staat voor alle vormen van tijdelijke overname (adhoc of structureel) van zorg, om de mantelzorger even vrijaf te geven.
Er zijn mogelijkheden voor respijtzorg waarbij de cliënt thuis, maar ook buitenshuis wordt opgevangen. Dit laatste bijvoorbeeld in de vorm van dag-, nachtverzorging en weekendopname in de zorgcentra van Orbis. Ook zogenaamde vakantieopname in een zorgcentrum behoort tot de mogelijkheden.
Respijtzorg is bedoeld voor cliënten en hun mantelzorgers met diverse problematiek, bijvoorbeeld op het terrein van psychogeriatrie (dementerenden), lichamelijke handicaps, palliatief terminale zorg en chronisch zieken.

Bel voor meer informatie: 088 - 458 88 14

Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Waar vind ik een tijdschrift voor mantelzorgers?

De mantelzorger is een tijdschrift voor iedereen die voor een ander zorgt. Het gaat om mantelzorgers die verbonden zijn aan Mezzo. Het blad komt 2 keer per jaar uit.

De laatste versie is na te lezen op de website. Er worden ook kortingen en aanbiedingen in het magazine vermeld. U kunt zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief op onderstaand webadres.

Opent externe link in nieuw schermwww.mezzo.nl/demantelzorger

Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Waar kan ik zorgcentra en thuiszorg van verschillende zorgaanbieders vergelijken?

Wanneer uw naaste zorg nodig heeft en u een keuze moet maken voor een zorginstelling, is het wellicht interessant om eens te kijken naar de kwaliteitsscores van verschillende zorgorganisaties. Deze scores zijn gebaseerd op beoordelingen van cliënten en openbare informatie.

Op websites als www.kiesbeter.nl is het mogelijk de kwaliteitsscores per zorgcentrum en thuiszorgorganisatie op te zoeken.
In de Elsevier van 1 december 2012 jl. werd aandacht besteed aan een landelijk vergelijkingsonderzoek van de kwaliteit van 1.719 verpleeg- en verzorgingshuizen en 823 thuiszorgorganisaties in Nederland. Elsevier voerde het onderzoek uit met ondersteuningvan bureau SIRM. De resultaten zijn terug te vinden in de Elsevier of lees het artikel via onderstaande link.

www.elsevier.nl/Wetenschap/nieuws/2012/11/Elsevier-onderzoek-ouderenzorg-het-beste-in-Twente-ELSEVIER355733W/

Categorie: Mantelzorg
FAQ uit/inklappen

Waar kan ik een sociale kaart vinden?

De sociale kaart beschrijft welke instellingen in de ouderenzorg werkzaam zijn evenals hun taken en activiteiten.

Websites m.b.t. Sociale kaart:
Mijn Zorggids 
Dit is een initiatief van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen. De website geeft u informatie op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg in de regio en/of gemeente

AbrahamGids 
De doelstelling van de AbrahamGids is samen te vatten als: ‘Het gericht verzamelen en presenteren van Oudereninformatie!’ bedoeld om Ouderen te helpen vinden wat ze zoeken.

Andere relevante website
Kies Beter 
KiesBeter.nl wijst u de weg naar kwaliteitsinformatie over de zorg in Nederland. Deze informatie kan op kiesBeter.nl staan maar we verwijzen ook naar andere websites.
U vindt op kiesBeter.nl ook informatie over de kwaliteit van verschillende zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg- en kraamzorgorganisaties. Dit noemen we kwaliteitsgegevens. Deze vertellen u hoe goed de zorg is op een bepaalde locatie of onderdeel van een zorginstelling.

Categorie: Mantelzorg